Conferentiepapers Leuven 1994

Op 28 en 29 maart 1994 vond in Leuven een Conferentie plaats die was gewijd aan het thema 'Populaire Muziekstudies'. Op deze conferentie gaven een 25-tal personen die zich bezig houden met onderzoek op het gebied van populaire muziek een presentatie waarin zij verslag deden van hun bevindingen. In deze conferentiebundel wordt een selectie van de gepresenteerde papers samengebracht.
Redactioneel werk voor deze bundel werd verricht door Gust de Meyer, Lutgard Mutsaers en Michael Christianen. De eindredactie werd verzorgd door Lutgard Mutsaers en Michael Christianen.
De omvang van de bundel bedraagt 170 pagina's. De bundel is te verkrijgen door overmaking van Fl. 40,00 op girorekening 745939 ten name van IASPM, Sleeuwijk, onder vermelding van naam, volledig adres, en de aanduiding 'Conferentiepapers Leuven 1994'.

Inhoudsopgave

Lezingen rond het thema: House is not a crime
Gust De Meyer Inleiding op de themamiddag 'House is not a crime'
Lutgard Mutsaers Dans in historisch perspectief: twist - disco - house
Patrick Allegaert en Jan De Pauw De schone en het beest: een denkoefening over house en socio-culturele praktijk
Wim Swinnen Het imago van house-muziek in de media
Alex Trappeniers De gewijzigde patronen van produktie en distributie van dansmuziek
Conny Vercaigne Some like it house: over postmodernisme en vrije tijd
Lezingen gespresenteerd buiten de themamiddag
Koen de Blende De New Age-beweging: een maatschappelijk, cultureel en muzikaal verschijnsel
Veerle Blijkers MTV: een postmodern fenomeen?
Birgit de Coninck Compilatiefonogrammen: een onderzoek naar produkt, producent en consument
Katrien Eggers No sex, no drugs, just rock 'n' roll. Populaire muziek in het Vlaanderen van de jaren vijftig
Gert Keunen Popmuziek en postmoderniteit: de muzikant, zijn stijlhoudingen en zijn plaats in het kulturele veld
Gust De Meyer Rock 'n' roll imperialisme
Keith Negus The recording industry today and tomorrow
Raf Philippaerts Management en promotie in de populaire muziekindustrie
Hans van Rompaey Boekingskantoren voor populaire muziek in Vlaanderen
Joep van Ruiten Popjournalistiek als Sisyphusarbeid
Stef Smits Een sociologische benadering van een muzieksubcultuur: de Belgische hardcore scene
Maurice Vergeer Zappa in rhythm: ritmische complexiteiten in de muziek van Frank Zappa
Mir Wermuth 69 Ways to love a (black) man. Etniciteit en seksualiteit in zwarte dansmuziek