Conferentiepapers Nijmegen 1993

Op 27 en 28 april 1993 vond in Nijmegen een Conferentie plaats die was gewijd aan het thema 'Populaire Muziekstudies'. Op deze conferentie gaven een 25-tal personen die zich bezig houden met onderzoek op het gebied van populaire muziek een presentatie waarin zij verslag deden van hun bevindingen. In deze conferentiebundel wordt een selectie van de gepresenteerde papers samengebracht.
Redactioneel werk voor deze bundel werd verricht door Paul Rutten, Annette van der Mooren, Hans Walraven en Rob Dekkers. De eindredactie werd verzorgd door Lutgard Mutsaers en Michael Christianen.
De omvang van de bundel bedraagt 120 pagina's. De bundel is te verkrijgen door overmaking van Fl. 32,50 op girorekening 745939 ten name van IASPM, Sleeuwijk, onder vermelding van naam, volledig adres, en de aanduiding 'Conferentiepapers Nijmegen 1993'.

Inhoudsopgave

Paul Rutten
Populaire muziekstudies in Nederland en België: Enkele kanttekeningen
Piet Bakker
It's not hip to be square: Elitistische populisten en de studie van populaire muziek
René Boomkens
Popmuziek en engagement
Gust De Meyer
De socio-professionele status van bekende Vlaamse populaire-muziekartiesten
Wendy Eygendaal
Het Zwarte Hart. De betekenis van death-metal muziek
Ad Maatjens
'Elck wat wils'. Het populaire muziekbeleid van de KRO voor de Tweede Wereldoorlog
Annette van der Mooren
Fandom & Gender (1): De betekenis van popmuziek voor jongeren (m/v)
Ans Aerts
Fandom & Gender (2): Iemand die bij mij past
Louis Randshuizen
Levensliederen en smartlappen: huilen met de pet op?
Barta Rövekamp
Levende muziek in Amsterdamse cafés
Corien Unger
Lokale, regionale en internationale invloeden op de ontwikkeling van drie hedendaagse Zimbabwaanse popstijlen
Paula van den Elsen
Banned in the USA: Popmuziek en censuur in de Verenigde Staten
Jeroen Veldman
Het OOR van de popjournalistiek. Een onderzoek naar de ideologische fundamenten van een toonaangevend tijdschrift
Bart Duysens
Eilanden van muziek: Canarische identiteit en muziek tussen folklore en cultuurindustrie