Conferentiepapers Nijmegen 1995 / 1996

Op 9/10 mei 1995 en op 22/23 oktober 1996 vonden in Nijmegen Conferenties plaats die waren gewijd aan het thema 'Populaire Muziekstudies'. Op deze conferenties gaven een 40-tal personen die zich bezig houden met onderzoek op het gebied van populaire muziek een presentatie waarin zij verslag deden van hun bevindingen. In deze conferentiebundel wordt een selectie van de gepresenteerde papers samengebracht. De redactie van de bundel werd verzorgd door Michael Christianen.
De omvang van de bundel bedraagt 136 pagina's. De bundel is te verkrijgen door overmaking van Fl. 32,50 op girorekening 745939 ten name van IASPM, Sleeuwijk, onder vermelding van naam, volledig adres, en de aanduiding 'Conferentiepapers Nijmegen 1995/1996'.

Inhoudsopgave

Papers Conferentie 1995

Gust De Meyer
Wij en zij: Het academisch milieu over populaire cultuur en populaire muziek
Wim van Noort
Heavy Metal: Rebels en religieus
René Boomkens
Verstand van Popmuziek?
Marc van Onna
MTV en postmodernisme: As seen on TV
Marion van San
Bubbling, uiting van verborgen protest. Over dans, muziek en Antilliaanse jeugdcultuur
Saara Finch
Gospelmuziek en religieuze beleving: Profiel van de gospelliefhebber
Henk Visser
Diversiteit en innovatie in de Nederlandse populaire muziekcultuur
Steve Pasveer & Ronald v/d Bragt
De beleving van popmuziek door jongeren

Papers Conferentie 1996

Harrie Hansman & René Verhoeff
Ten years after the Compact Disk's launch on the Dutch market: An explorative analysis of consumer segments in a saturated market
Erwin Werkers
Het voorspellen van hits: een conceptueel model
Wilfred Dolfsma
Hoe de Nederlandse radio popmuziek waardeerde door institutionele veranderingen
Marianne Toussaint
Publiek, geld en kennis: De drie determinanten van de programmering van poppodia
Frank Ouwens
Stadion-popconcerten in Groot-Brittannië: Een concurrentieanalyse
Ton Morsch
Noise: Een gesture-analyse van alternatieve popmuziek
Alois Broeke
De salonrumba
Eddy Determeyer
Stadsvernieuwing, de burgerrechtenbeweging en de teloorgang van de Afro-Amerikaanse cultuur
Bart Duysens
Muziek en zwarte identiteit in Venezuela