Over IASPM

IASPM is een vereniging van personen die zich bezighouden met de studie van populaire muziek. IASPM staat voor International Association for the Study of Popular Music.

Neem contact op met IASPM Benelux

IASPM Benelux bestuur
Het bestuur van IASPM Benelux bestaat uit de volgende leden:
• Kristin McGee, voorzitter
• Koos Zwaan, secretaris
• Pauwke Berkers, penningmeester en ledenadministratie
• Melanie Schiller, communicatie/webmaster Nederland
(met speciale aandacht voor studenten en promovendi)
•Pedro de Bruyckere, communicatie/webmaster België
• Tom ter Bogt, algemeen bestuurslid


Waar vind je IASPM Benelux?

postadres:
Cornelis Springerstraat 22-4
1073 LJ Amsterdam
—  Let Op! Dit postadres zal binnenkort veranderen —

Geschiedenis

IASPM werd in 1981 opgericht tijdens een conferentie gehouden te Amsterdam, door een internationaal gezelschap van muziekjournalisten, muzikanten en wetenschappers.

IASPM houdt zich bezig met uiteenlopende thema’s op het gebied van populaire muziek, bezien vanuit diverse disciplinaire invalshoeken (zoals communicatiewetenschap, sociologie en musicologie).

De activiteiten van IASPM omvatten onder meer conferenties, publicaties en onderzoeksprojecten, en IASPM heeft een belangrijke netwerkfunctie. In de loop der jaren is IASPM uitgegroeid tot een omvangrijk, wereldwijd vertakt netwerk, bestaande uit een overkoepelende internationale organisatie (IASPM International) en diverse lokale afdelingen. In totaal telt IASPM wereldwijd zo’n 600 leden. IASPM heeft afdelingen en leden in ruim veertig landen, verspreid over alle continenten. Ook in de Benelux is een afdeling van IASPM actief.

IASPM Benelux

IASPM Benelux organiseert bijeenkomsten waar onderzoek wordt gepresenteerd en besproken. IASPM Benelux telt ongeveer 40 leden uit Nederland en België. De meeste IASPM-leden zijn als docent of onderzoeker verbonden aan een universiteit of hogeschool, professioneel actief in de muziekwereld of de muziekjournalistiek, of volgen als student onderwijs aan universiteit of hogeschool. IASPM Benelux stelt zich ten doel de studie naar alle aspecten van populaire muziek te stimuleren middels het bevorderen van het contact, de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen personen die zich in de Benelux met Populaire Muziekstudies bezighouden. Dit gebeurt op de volgende manieren:

• Twee tot drie maal per jaar is er een studiemiddag met presentaties van recent onderzoek en actuele thema’s.
• Regelmatig worden de leden per e-mail op de hoogte gebracht van lopende zaken, aankondigingen, actualiteiten, etc.
• De website biedt informatie over IASPM en populaire muziek.
• Daarnaast bestaat er een Facebook pagina en een LinkedIn groep voor IASPM Benelux leden.
• In het kader van de netwerkfunctie van IASPM kunnen studenten die zich voor hun studie met populaire muziek bezighouden binnen de vereniging mensen aanspreken voor coaching bij hun onderzoek. Zij worden tevens aangemoedigd en gecoacht om op studiemiddagen hun bijdragen te presenteren.

IASPM Internationaal
Naast de lokale afdeling biedt IASPM International de volgende activiteiten. Om het jaar organiseert IASPM International een internationale conferentie waaraan alle IASPM leden kunnen deelnemen. Inmiddels hebben zeventien van dergelijke conferenties plaatsgevonden. In de zomer van 2013 was de laatste internationale IASPM-conferentie in Gijon, Spanje. Een overzicht van proceedings van deze conferenties is te vinden op de website van IASPM internationaal.

In samenwerking met de Cambridge University Press geeft IASPM International drie maal per jaar het tijdschrift ‘Popular Music’ uit.

Ook heeft IASPM een eigen internationale peer-reviewed open access journal, IASPM@Journal. IASPM-leden kunnen hun werk aanmelden via deze call for papers . IASPM Benelux secretaris Koos Zwaan is voor dit tijdschrift Advising Editor (en FLE), eveneens voor IASPM Benelux.

Andere tijdschriften die door lokale IASPM afdelingen worden uitgegeven zijn ‘Popular Music and Society’ en ‘Perfect Beat’.

Tenslotte heeft IASPM International een (besloten) mailinglist, die IASPM-leden in diverse landen de mogelijkheid biedt tot uitwisseling van informatie en discussie.

website IASPM International:
http://www.iaspm.net

Comments are closed.