Belangrijke vergadering 12 april

Beste IASPM leden,

Vrijdag 12 april is er een belangrijke vergadering van de IASPM Benelux. Er staan twee punten op de agenda:

1. de presentatie van resultaten uit een recent onderzoeksproject waaraan Hidde Bekhuis en Roza Meuleman hebben deelgenomen;
2. Bestuurswisseling.

Kom je? Meld je dan a.u.b. bij de voorzitter: t.f.m.terbogt@uu.nl

15.00 – 16.30 uur
1. Twee presentaties: Nationale culturele consumptie, de invloed van nationalisme en globalisering

In deze presentatie worden de belangrijkste en meest interessante theorieën en bevindingen van het VIDI project “Cultural sameness or the preservation of own identity: the consumption of national cultural goods in times of European integration and mass migration” met betrekking tot muziek besproken.

Over de presentatoren:
Hidde Bekhuis is postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn proefschrift “The popularity of domestic cultural products: cross-national differences and the relation to globalization”, welke hij op 31 mei a.s. verdedigt, staat de populariteit van nationale culturele producten op land niveau centraal. Hij heeft onderzocht in hoeverre globalisering, Europese integratie en de nationalistische publieke opinie in een land van invloed zijn op de consumptie van nationale culturele producten.

Roza Meuleman is een PhD student bij de afdeling ERCOMER, Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar project “Own Culture First? Nationalism and National Cultural Consumption” focust zich op de consumptie van culturele goederen uit eigen land. Ze onderzoekt welke groepen vaker nationale culturele goederen consumeren (opleidingsgroepen en sociale klassen) en in hoeverre nationalistische houdingen en ouderlijke socialisatie hierin een rol spelen.

16.30 – 18.00 uur
2. Bestuurswisseling

Het huidige IASPM bestuur bestaat uit:
• Tom ter Bogt, voorzitter
• Jeroen de Kloet, penningmeester
• Koos Zwaan, secretaris
• Pedro de Bruyckere, lid
• Annelies de Bruine, lid
• Ilona van de Bildt, lid

Niet herkiesbaar zijn Jeroen de Kloet, Annelies de Bruine en Ilona van de Bildt. Tom ter Bogt wil terugtreden als voorzitter en verder gaan als gewoon lid. Koos Zwaan en Pedro de Bruyckere stellen zich verkiesbaar. Dat betekent dat het IASPM-bestuur dringend behoefte heeft aan nieuwe mensen. In ieder geval zijn de voorzitter- en de penningmeesterfunctie vacant.

• Informatie over de betreffende bestuursfuncties bij
o Tom ter Bogt
o Koos Zwaan
o Pedro de Bruyckere
• Kandidaatleden kunnen zich melden bij de voorzitter Tom ter Bogt
• In de week voorafgaande aan de vergadering worden nieuwe kandidaten via een mail bekend gemaakt.

• Ter vergadering wordt een nieuw bestuur gekozen.

IASPM leden die de vergadering niet kunnen bijwonen kunnen hun stem uitbrengen en aangeven of zij kandidaten wel/niet in het IASPM bestuur willen zien door hun voorkeuren te melden aan de voorzitter voor vrijdagmiddag 12 april 15.00 uur.

vriendelijke groet

Tom ter Bogt

IASPM VERGADERING 12 APRIL.

15.00-18.00 uur

Plaats Utrecht: precieze locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.