Nieuw bestuur IASPM Benelux & notulen ALV

Beste IASPM-leden,

Vlak voor de zomer was er een Algemene Ledenvergardering waarbij het belangrijkste agendapunt de bestuurswissel was. Het nieuwe bestuur van de IASPM Benelux bestaat uit:

- Kristin McGee, voorzitter
- Koos Zwaan, secretaris
- Pauwke Berkers, penningmeester en ledenadministratie
- Melanie Schiller, communicatie/webmaster NL
(met speciale aandacht voor studenten en promovendi)
-Pedro de Bruyckere, communicatie/webmaster Vlaanderen
- Tom ter Bogt, algemeen bestuurslid

De aftredende bestuursleden zijn:
- Jeroen de Kloet
- Ilona van de Bildt
- Annelies de Bruine

Wij willen de aftredende bestuursleden hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor de IASPM Benelux.

Een volledig verslag van de ALV is te vinden in het bijgevoegde document.
Notulen Algemene Ledenvergadering IASPM Benelux_11 juli 2013

This entry was posted in Algemene ledenvergadering, Nieuws, Notulen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.