Oproep voor hoofdstuk bijdragen – Made In The Low Countries

OPROEP VOOR BIJDRAGEN AAN DE PUBLICATIE:

Made In The Low Countries
Studies in Popular Music of Flanders and the Netherlands

als deel in de reeks Made In… van Routledge.
Zie voor het onlangs verschenen eerste deel van de reeks, Made In Spain:

http://www.routledge.com/books/details/9780415506403/

Doel van de reeks is: aan de internationale Popular Music Studies community buiten
het betreffende territorium laten zien tot welke geschiedenissen en inzichten het
bedrijven van Popular Music Studies door insiders hier geleid heeft.
Lezers/gebruikers van de reeks zijn op de eerste plaats de buitenlandse collega’s en
studenten van nu en straks in dit brede vakgebied.
Taal: Engels is de taal van alle delen in de reeks.
Omvang per hoofdstuk: minimaal 2500 tot maximaal 5000 woorden.
Format: zo veel mogelijk hetzelfde voor de hele reeks.

Relatie met IASPM: De initiatiefnemers en eind-editors van deze reeks zijn Franco
Fabbri en Goffredo Plastino, tevens editors en co-auteurs van Made In Italy dat
binnenkort verschijnt. Zij zijn beiden actief binnen IASPM en hebben de reeks dan
ook ten doop gehouden op de internationale IASPM conferentie in juni 2013. Ook
voor Made in The Low Countries wordt in eerste instantie, en niet exclusief, een
beroep gedaan op, in dit geval, het actuele IASPM-Benelux ledenbestand en oudleden.
Als project valt elk deel van Made In… inhoudelijk onder verantwoordelijkheid
van de lokale editors in samenspraak met de genoemde eind-editors.

Brede focus. De inhoudelijk focus is op Popular Music van heden en verleden, in de
breedste zin van het begrip zoals internationaal in het vakgebied Popular Music
Studies gehanteerd, d.w.z. binnen de samenhangende dimensies van productie,
distributie en receptie, in context.

Een greep uit mogelijke onderwerpen, in willekeurige volgorde:
‐ Folk music movements in Flanders and the Netherlands
‐ Origins and impact of the first Dutch Invasion abroad [1969-1973]
‐ Festivals of bilateral exposure and competition
‐ Routes and impact of postcolonial world musics
‐ A signature song of Flanders
‐ A signature song of the Netherlands
‐ Dutch language and local dialects
‐ Urban cultures in shifting contexts [hip hop]
‐ Pop and the Welfare State
‐ Social dancing in the calvinist North as compared with the catholic South
‐ Relatively big influences from elsewhere in Europe [French, Italian, German]
‐ Changes in musical orientation within the immediate aftermath of World War I and World War II
‐ There’s No Limit: The local world of intergalactic dance production
‐ Zooming in: Belpop Bonanza phenomenon [pop history on stage]
‐ Zooming in: original musicals with local popular music subjects
‐ The meaning of success in The Low Countries
‐ Role and impact of pirate pop radio at the North Sea
‐ Splendid isolation turned extravert: Volendam (NL)
‐ The principle of artistic cooperations in Flanders rock scene [1990s]
‐ Representation and image construction in Eurovision Song Contest
‐ Content and meaning in popular song lyrics about the separate nations
‐ Marginality and tokenism in hypermedialized societies
‐ Dutch contributions to Flanders pop culture and vice versa
‐ Johnny Hoes (Telstar, NL) and Jacques Kluger (World Music, BE): two cases of
popular music industry tycoons with a crossover vision
‐ The commercial medium of music: a concise history of the sound carrier in the
Low Countries [e.g. Philips co-producer walkman, cd]
‐ Postcolonialism shared and unshared [divergent colonial histories, divergent
postcolonial music scenes]
‐ Etcetera, etcetera.

Stuur je voorstel van max. 250 woorden in het Nederlands geschreven, s.v.p. vóór 31 oktober 2013 naar:
Kristin McGee K.A.McGee@rug.nl [Voorzitter IASPM Benelux en extern reviewer]
met cc naar Koos Zwaan koos.zwaan@gmail.com [Secretaris IASPM Benelux en
projectcoördinator].
Uiterlijk 30 november 2013 ontvangt iedereen persoonlijk bericht.

This entry was posted in Calls for papers, Nieuws, Publicaties. Bookmark the permalink.

Comments are closed.