Publicaties

Onderstaand is een overzicht te vinden van publicaties die tot op heden zijn verschenen in de publicatiereeks van IASPM-Benelux en haar leden.

Conferentie Populaire Muziekstudies, Nijmegen 1995
& Conferentie Populaire Muziekstudies, Nijmegen 1996

Een bundeling van de papers van de Conferenties Populaire Muziekstudies die in 1995 en 1996 plaats vonden in Nijmegen. Redactie: Michael Christianen.

Conferentie Populaire Muziekstudies, Leuven, 1994

Een bundeling van de papers van de Conferentie Populaire Muziekstudies die in 1994 plaats vond in Leuven. Redactie: Gust de Meyer, Lutgard Mutsaers, Michael Christianen. Eindredactie: Lutgard Mutsaers, Michael Christianen.

Populaire Muziekstudies 1988-1994

Een bundeling van de verslagen van vijf door IASPM-Benelux georganiseerde studie-middagen.

Popular Music Studies in a New Dutch Perspective (1994)

Een bundeling van de papers van de Conferentie Popular Music Studies in a New Dutch Perspective, die plaats vond op maandag 24 oktober 1994, in de Melkweg in Amsterdam. Centraal op deze conferentie stond de muziek van allochtone groepen binnen de Nederlandse samenleving.

Popwetenschap: Een geannoteerde bibliografie
van Nederlandse en Vlaamse literatuur over popmuziek, 1985-1994

Een geannoteerde bibliografie van (bijna) alles wat er in de periode 1985 – 1994 in Nederland en Vlaanderen is verschenen aan wetenschappelijke publikaties op het gebied van de Populaire Muziekstudies, samengesteld door Marco Draijer.

M. Draijer, Popwetenschap: geannoteerde bibliografie van Nederlandse en Vlaamse literatuur over popmuziek, 1985-1994. 46 p.[SBIB: 309 H 14 DRAI 1995].

Conferentie Populaire Muziekstudies, Nijmegen, 1993

Een bundeling van de papers van de Conferentie Populaire Muziekstudies die in 1993 plaats vond in Nijmegen. Redactie: Paul Rutten, Hans Walraven, Annette van der Mooren, Rob Dekkers. Eindredactie: Lutgard Mutsaers, Michael Christianen.

Een bundeling van de papers van de zevende Internationale conferentie Populaire Muziekstudies die in 1993 plaats vond in Stockton, CA. Redactie: Will Straw, Stacey Johnson, Rebecca Sullivan, Paul Friedlander en Gary Kennedy.

Leave a Reply